Harmonie Šternberk

Historie orchestru

Orchestr byl založen v 50. letech minulého století, krátce po vzniku tehdejší hudební školy ve Šternberku. První vystoupení tohoto orchestru se uskutečnilo v r. 1957. Postupně se za dirigentským pultem vystřídali Jaroslav Chytil (zakladatel orchestru), Rostislav Aberle a Stanislav Rolek. Tehdejší orchestr měl 20 - 30 členů a v jeho repertoáru převládaly skladby z oblasti klasické dechové hudby. V roce 1994 absolvoval první zahraniční zájezd do německého Gersthofenu, který zopakoval i v roce následujícím. V roce 1997 navštívil festival ve Stassfurtu (Německo) a v roce 1999 opět zavítal do Gersthofenu.

Od roku 1996 spolupracovala s orchestrem dívčí pohybová skupina mažoretek, žákyň tanečního oboru ZUŠ Šternberk.

V roce 1999, s příchodem nového dirigenta (a současně ředitele školy) Petra Ciby, nastaly v orchestru rozsáhlé změny. Došlo k navýšení počtu jeho členů na současných 60 a velkou obměnu zaznamenal repertoár, jehož základem jsou nyní koncertní skladby našich i zahraničních autorů z oblasti tzv. symfonické dechové hudby, stejně jako transkripce klasických skladeb, muzikálových, filmových i populárních melodií nejrůznějších žánrů.

Na základě těchto změn absolvoval dechový orchestr ZUŠ Šternberk v roce 2000 velmi úspěšný zahraniční zájezd do Běloruské republiky (koncerty ve městech Moloděčno, Vilejka a Minsk).

Velkého úspěchu soubor dosáhl v roce 2001, kdy se konala národní soutěž dechových orchestrů ZUŠ, kterou jedenkrát za 3 roky vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Po vítězství v okresním kole této soutěže vyhrál i v kole krajském a poprvé ve své historii postoupil až do ústředního kola ve Zlíně, kde 12. května 2001 v konkurenci dechových orchestrů z celé České republiky vybojoval 2. místo.

V červnu 2001 se orchestr zúčastnil přehlídky mládežnických dechových orchestrů na II. Evropském setkání mládeže v německém Meiningenu a poté v červenci mezinárodního hudebního festivalu v Coalislandu v Severním Irsku.

V roce 2002, mimo mnohá vystoupení ve Šternberku a dalších místech našeho regionu, se v dubnu podařilo uskutečnit velký projekt s mezinárodní účastí „Spojené dechové orchestry Šternberk – Gersthofen“. S partnerským orchestrem Schwäbische Bläserbuben z německého Gersthofenu absolvoval náš orchestr společné týdenní soustředění v Prostřední Bečvě v Beskydech. Výsledkem tohoto soustředění bylo vytvoření bezmála 90-ti členného orchestru, který koncertoval ve šternberském Tylově divadle a v sále Moravské filharmonie Reduta v Olomouci ve dnech 5. a 6. dubna 2002. Celý náročný projekt byl i významně podpořen Evropským společenstvím. Těmito koncerty ale projekt neskončil a hned za tři týdny navštívil šternberský orchestr své německé přátele v Gersthofenu, kde byly taktéž provedeny dva velmi zdařilé koncerty.

Dechový orchestr ZUŠ Šternberk se v roce 2002 také přihlásil do prestižní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia a postoupil mezi čtyři nejlepší orchestry ve své kategorii. Dne 12. dubna přijeli do Šternberka technici Českého rozhlasu a natočili profesionální soutěžní snímek, který pak odborná finálová porota vyhodnotila jako nejlepší výkon v rámci souteže základních uměleckých škol. DO ZUŠ Šternberk tedy zvítězil a zúčastnil seKoncertu vítězů Concerto Bohemia 9. listopadu 2002 ve Španělském sále Pražského hradu. Koncert byl živě vysílán Českým rozhlasem i Českou televizí. Byl to rozhodně největší dosavadní úspěch našeho orchestru.

Ve dnech 24. – 26. května 2002 absolvoval DO ZUŠ Šternberk další zájezd do SRN na 12. Thumer Orchestertreff v Thumu. Jednalo se o setkání bezmála 50-ti českých a německých dechových orchestrů. Spolu s naším orchestrem zde vystupovaly i Cechovní mažoretky z Mohelnice, se kterými spolupracujeme již od zájezdu do Coalislandu v Severním Irsku.

V lednu 2003 (4. – 5. 1.) se DO ZUŠ Šternberk zúčastnil mezinárodního soutěžního festivalu dechových hudeb Praha 2003, kde ve vynikající konkurenci našich a zahraničních orchestrů získal v kategorii vyšší třídy (Oberstufe) zlaté pásmo!

V dubnu 2003 pokračoval projekt spojených dechových orchestrů Šternberk – Gersthofen. Po absolvování společného soustředění v Beskydech a nácviku nového repertoáru z oblasti současné symfonické dechové hudby byly opět provedeny dva koncerty v Olomouci (16. 4.) a ve Šternberku (17. 4.).

V květnu 2003 (1. – 4. 5.) byl pozván náš soubor na prestižní mezinárodní festival mládežnických orchestrů do belgického Neerpeltu, kde v konkurenci nejlepších evropských dechových orchestrů získal 1. místo! Tento úspěch považujeme za dosud nejvýznamnější v historii našeho DO.

9. května 2003 účinkoval orchestr na zahajovacím koncertu 3. ročníku Festivalu ZUŠ okresu Olomouc a poprvé uvedl jeden z vrcholů svého repertoáru – 4. větu z Novosvětské symfonie A. Dvořáka.

V červnu 2003 (6. – 8. 6.) absolvoval DO další zahraniční zájezd, tentokrát do německéhoAschaffenburgu na mezinárodní soutěžní festival dechových (nejen mládežnických) orchestrů, kde získal hodnotné 2. místo.

Ve dnech 17. – 18. října 2003 se zúčastnil DO Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Ostravě, kde ve velmi vyrovnané konkurenci nejlepších našich a zahraničních orchestrů získal v kategorii vyšší třída zlaté pásmo a také diplom za nejlepší provedení povinné skladby Jaroslava Zemana Pozdrav z jihu!

V květnu 2002 byla během pobytu našeho DO v německém Thumu navázána spolupráce s dechovým orchestrem hudebního spolku Musikverein Lichtenstein. Tento orchestr zavítal ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2003 do Šternberka, kde mimo jiné v sobotu 1.11. provedl společně s DO ZUŠ Šternberk koncert, který byl prvním konkrétním výsledkem naší spolupráce na hudebním poli a která pokračovala návštěvou a společným koncertem v Lichtensteinu hned v březnu příštího roku.

V prosinci 2003 se uskutečnily dva koncerty našeho orchestru společně s Posádkovou hudbou Olomouc – 12. 12. v sále Reduta MFO Olomouc a 13. 12. v Tylově divadle ve Šternberku, které byly výsledkem dlouhodobé spolupráce s tímto profesionálním vojenským tělesem.

Ve dnech 2. – 4. ledna 2004 proběhl v Národním domě v Praze na Smíchově další ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb Praha 2004. Dechový orchestr ZUŠ Šternberk přijel obhajovat zisk zlatého pásma z loňského ročníku této prestižní soutěže, což se mu také podařilo. V kategorii vyšší třída v konkurenci 3 našich a 5 zahraničních orchestrů po výborném výkonu získal opět nejen zlaté pásmo, ale také diplom za nejlepší provedenípovinné skladby Karla Bělohoubka Reminiscence.

V březnu 2004 (26. – 28. 3.) zavítal náš orchestr na pozvání hudebního spolku Musikverein Lichtenstein do německého města Lichtensteinu a společně s místním dechovým orchestrem provedl v neděli 28. 3. tradiční Jarní koncert.

Ve dnech 13. – 17. dubna se uskutečnil 3. ročník projektu spojených dechových orchestrů ZUŠ Šternberk a našeho dlouholetého partnera z Gersthofenu, proběhlo společné soustředění (tentokrát ve Šternberku), nácvik nových skladeb a vše bylo završeno v sobotu 17. 4. koncertem spojených orchestrů v Tylově divadle ve Šternberku.

V sobotu 1. května 2004 účinkoval dechový orchestr ZUŠ Šternberk na zahajovacím koncertu 4. ročníku Festivalu ZUŠ okresu Olomouc v Litovli (hotel Záložna). Tento koncert byl současně oslavou vstupu České republiky do Evropské unie a v podání šternberského orchestru zde premiérově zazněly 3 skladby: Slavnostní pochod A. Dvořáka, Tanec upírů J. Steinmana a směs z muzikálu L. Bernsteina West Side Story.

22. května se konal v Tylově divadle jubilejní 5. Galakoncert DO, který dramaturgicky shrnoval uplynulou pětiletou historii tohoto tělesa. Novinkou byla videoprojekce, která v průběhu koncertu dokumentovala významné úspěchy DO v tuzemsku i zahraničí.

Ve dnech 4. – 6. června zavítal DO ZUŠ Šternberk do německého městečka Thum, kde se zúčastnil 14. ročníku setkání dechových orchestrů. V tomto roce zde současně proběhl 1. ročník soutěže DO – šternberský orchestr získal nejvyšší bodové hodnocení ze všech českých orchestrů a v absolutním pořadí obsadil 2. místo.

V netradiční době prázdnin, 24. 7. 2004, účinkoval orchestr na známém festivale dechové hudby v Dřevohosticích, hned první sobotu v září (4. 9.) na podobném setkání dechových orchestrů v Pavlovicích u Přerova a konečně o týden později (11. 9.) na přehlídce dechových orchestrů a mažoretek ve Šternberku.

V říjnu 2004 bylo založeno při dechovém orchestru Občanské sdružení a jedním z jeho prvních počinů byla změna názvu tohoto tělesa na HARMONIE ŠTERNBERK.

V lednu 2005 (8. 1.) se Harmonie Šternberk zúčastnila již potřetí v řadě mezinárodního soutěžního festivalu dechových hudeb Praha 2005, kde opět ve výborné konkurenci 5 našich a 3 zahraničních orchestrů získala v kategorii vyšší třída zlaté pásmo!

V dubnu 2005 orchestr absolvoval soustředění v německém Gersthofenu včetně společného koncertu (2. 4.) s mládežnickým dechovým orchestrem hudebního spolku SBB Gersthofen k 50. výročí jeho založení.

Ve dnech 29. 4. – 2. 5. 2005 se Harmonie Šternberk zúčastnila mezinárodního hudebního festivalu mládeže v belgickém Neerpeltu (30. 4. – 2. 5.), kde v konkurenci předních evropských orchestrů v soutěži obhájila zisk 1. místa z roku 2003!

V říjnu 2005 (21. – 23. 10.) se orchestr zúčastnil mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Ostravě a ve vynikající konkurenci v kategorii vyšší třída získal tentokrát zlaté pásmo s vyznamenáním a cenu za nejlepší provedení povinné skladby Vladimíra Studničky Radostné mládí.

Mezi nejvýznamnější akce roku 2006 patřil společný koncert s Posádkovou hudbou Olomouc, který proběhl 27. 5. v Tylově divadle, a v pořadí 7. Galakoncert tohoto tělesa (10. 6. na Nám. Svobody Šternberk).

Zcela jistě vrcholem dosavadní činnosti orchestru byla účast na mezinárodním hudebním festivalu mládeže v japonské Shizuoce, který se konal ve dnech 22. – 30. 7. 2006.

Doposud největšího soutěžního úspěchu se tomuto orchestru podařilo dosáhnout na mezinárodní soutěži dechových hudeb v Praze v lednu 2007, kde se tentokrát poprvé představil v kategorii nejvyšší třída. Po vynikajícím výkonu se stal absolutním vítězem celé soutěže a tedy i laureátem festivalu pro rok 2007!

12. 5. 2007 provedl orchestr v rozšířeném obsazení (společně s 10 členy DO Hranice a dirigentem Mgr. Miroslavem Smrčkou) koncert v sále Filharmonie Hradec Králové, 16. 6. se zúčastnil festivalu „Hudba bez hranic“ v Dolních Studénkách u Zábřeha a 23. 6. absolvoval již 8. Galakoncert v Tylově divadle ve Šternberku.

Vrcholem roku 2007 bylo soustředění rozšířeného (regionálního) orchestru v Kobylí u Velkých Pavlovic (včetně koncertu na závěr soustředění 8. 7. v Teplicích nad Bečvou) a následná účast na mezinárodním festivalu dechových orchestrů MID EUROPE v rakouskémSchladmingu (12. – 15. 7.).

20. října 2007 se orchestr opět zúčastnil Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Ostravě (v kategorii nejvyšší třída) a ve vynikající konkurenci celkově 20 orchestrů z ČR, Slovinska, Polska a Švýcarska získal titul absolutního vítěze celého festivalu!

Harmonie Šternberk se v roce 2007 také přihlásila do prestižní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia a postoupila mezi 15 nejlepších souborů a orchestrů z celé ČR. Dne 1. května přijeli do Šternberka technici Českého rozhlasu a natočili profesionální soutěžní snímek, který pak odborná finálová porota vyhodnotila jako nejlepší výkon v rámci souteže studentských dechových orchestrů ZUŠ do 25 let. Díky tomu se Harmonii Šternberk opět po 5 letech dostalo cti zúčastnit se Koncertu vítězů Concerto Bohemia, který proběhl 17. listopadu 2007 ve velkém sále Paláce Žofín v Praze. Koncert byl živě vysílán Českým rozhlasem i Českou televizí.

Dalšího velkého soutěžního úspěchu se tomuto orchestru podařilo dosáhnout na mezinárodní soutěži dechových hudeb v Praze v lednu 2009, kde se představil v kategorii nejvyšší třída. Po vynikajícím výkonu se stal opět po 2 letech absolutním vítězem soutěže a tedy ilaureátem festivalu pro rok 2009!

Velké pocty se Harmonii Šternberk dostalo v r. 2009, kdy byla vybrána k účasti na světové soutěži dechových orchestrů – World Music Contest (WMC) v holandském Kerkrade (24. – 26. 7.), která se koná pouze každý čtvrtý rok a je považována za neoficiální mistrovství světa ve hře velkých dechových orchestrů (harmonií). Šternberský orchestr soutěžil ve 2. divizi a obdržel celkem 79,72 bodu, což znamenalo zisk stříbrného pásma, když ho jen necelé 3 desetiny bodu dělily od pásma zlatého.

12. září 2009 vystoupila Harmonie na Hlavním nám. ve Šternberku u příležitosti národního zahájení Dnů Evropského dědictví mj. za účasti vrcholných představitelů státu a Olomouckého kraje (předseda Poslanecké sněmovny, ministr kultury, hejtman Ol. kraje a další).

Další informace o Harmonii Šternberk - viz: Úspěchy orchestru, Akce orchestru, Videogalerie, Fotogalerie.