Harmonie Šternberk

 

Z důvodu vytvoření nového webu žádáme všechny členy orchestru, aby se znovu registrovali zde a vyčkali nastavení práv. Do kolonky JMÉNO pište jméno i příjmení.

HARMONIE ŠTERNBERK je studentský dechový orchestr, který byl založen krátce po vzniku hudební školy ve Šternberku. První vystoupení tohoto orchestru se uskutečnilo v r. 1957. Postupně se za dirigentským pultem vystřídali Jaroslav Chytil (zakladatel orchestru), Rostislav Aberle a Stanislav Rolek. Nynějším hlavním dirigentem je Petr Ciba, který převzal orchestr v r. 1999 a s jehož příchodem došlo k navýšení počtu členů orchestru a k výrazné obměně repertoáru. V současné době má orchestr více jak 60 členů a je složen především ze současných i bývalých žáků základní umělecké školy ve Šternberku a studentů středních a vysokých škol olomouckého regionu. Věkový průměr činí přibližně 20 let.

 Na světové soutěži v holandském Kerkrade jsme získali zlaté pásmo s vyznamenáním